Jåsund-utbygging i det blå

Fylkespolitikerne sier nei. Fylkesmannen sier nei og Stavanger kommune sier nei. Bare Sola kommune er fornøyd med planene til Jåsund-utbyggingen.