• Isobel Varley er verdensrekordholder. Anders Minge

Se denne verdensrekorden!

75 år gamle Isobel Varley fra England er verdens mest tatoverte eldre kvinne. Nå har hun satt strek.