Flyttet på 40 skolemillioner

Vaulen og Jåtten skoler vil nå få nye undervisningsmoduler, slik at de til høsten kan ta imot alle elevene som har rett til å gå der.