Andersen hevder Sandnes-mannen ga beskjeder etter ranet