Embetsmenn beholder både lønnen og tittelen

Stortinget halverer antall politidistrikter og slår sammen sorenskriverembeter. Men kan overtallige embetsmenn flyttes mot egen vilje?