Tvinges til mer samarbeid

I dag samarbeider de fire kommunene på Nord-Jæren om mange oppgaversom for noen år siden ble sett på som åpenbare jobber for denenkelte kommunen.