Guds ord til topps

Folk valfartet fra flere steder for å få bli med på guds— tjenesten på toppen av Vårlivarden Kr. Himmelfartsdag.