Algeprøver tatt fra Mosvatnet på avveie

Algeprøvene som ble tatt av Mosvatnet forrige fredag, nådde aldri fram til laboratoriet til Statens institutt for folkehelse.