Sosialtiltak utsettes

Sosialbudsjettet i Stavanger vil antagelig sprekke med rundt 20 millioner kroner i år, men flertallet i formannskapet ønsket ikke å sette i gang nye tiltak i forbindelse med budsjettkontrollen som ble behandlet i går kveld.