Lover mer synlig politi

Etter 11 års fravær kom 47-årige Henry Ove Berg tilbake til Stavanger-politiet i mars i år. Nå er han blitt sjef for ordensavdelingen.