Vil skjenke som i Time

KLEPP: «The only 1» på Kleppe søker om å utvide skjenketidene, slik at utestedet får samme vilkår som konkurrenter i Time og Gjesdal.