Sandnes truer med flyktningestopp

— Vi godtar ikke at Stavanger får høyere husbanktilskudd enn osstil boligkjøp for flyktninger, uttalte rådmann Tore Sirnes iSandnes kommune nylig.