Fyret kan bli ny turisthytte

Kvassheim fyrstasjon kan bli ny selvbetjent turisthytte for fotturister, syklister og alle andre som vil ta turen langs Jærhavet.