Vil ikke forhaste seg

SANDNES: Jeg kan ikke se at det er kommet noen nye momenter i saken. Vi hadde saken oppe i bystyret i fjor høst, og konklusjonen var at vi ville avvente saksbehandlingen, sier gruppeleder Henning Løland i Sandnes Høyre.