Mot enighet i tilsynsstrid

Fylkeslegen og råd-mannen i Stavanger er i ferd med å nærme seg hverandre i striden om tilsyn ved sykehjemmene i Stavanger.