Nødløsning for å hjelpe eldre

En stadig voksende sykehjemskø krever strakstiltak: Administrasjonen i Sandnes foreslår å ta inntil seks leiligheter i bofellesskap i bruk til sykehjemplasser.