Sykehjem kan bli utsatt

Manglende statlig bevilgning kan stoppe eller utsette den store utbyggingen av sykehjemsplasser og omsorgs— boliger. I Stavanger kan dette gå ut over 114 boenheter på Jåtten Øst.