Folk: Elsa Kristiansen

Elsa Kristiansen prøver å trappe ned. Det er ikke lett for en somer vant til å ha to krevende jobber.