Si chikelakke, herr president!

Hva, kan du ikke russeropet? Russepresident Ellen-Kristin Jonassenser fortørnet på sin kollega Kristian Rasmussen.