Meningsløst at så mange ikke får plass

En av Musikkskolens krumtapper i mange år, Liv Hugstmyr Særheim,reagerer på at ventelistene er så lange ved Musikkskolen.