Vil luke parksjefen ut av retten

Advokaten til de oppsagte badevaktene har bedt om at park— sjefen ikke får være til stede under hovedforhandlingen som part i saken.