Bor trygt i ulovlige hytter

Hytter som brukes til helårsboliger, er et gammelt og velkjent problem i hyttebyen Sandnes. Kommunen har likevel ingen konkrete planer om å stoppe den ulovlige bosettingen.