Kloakk til spredt bosetting

Tirsdag neste uke søker teknisk sektor i Hå kommune staten om 2,82 millioner til kloakkering av spredte bosetninger og 460.000 til andre liknende miljøtiltak.