Mot sosialhjelpsprekk på 15 millioner

STAVANGER: Stavanger kan ved utgangen av året sitte igjen med en ekstraregning på 15 millioner kroner som følge av en kraftig økning i utbetalingene til sosialhjelp.