Vil krysse fjorden og bygge kulvert

Sandnespolitikerne godtar ikke at den planlagte kulverten i Strandgata settes opp mot en kryssing av Gandsfjorden.