Lensmannsstrid i retten mandag

Den opprivende striden ved Klepp lensmannskontor i 1999 kommer mandag opp for Jæren herredsrett som injuriesak.