Privat utbygging forsinker veiplaner

Meningen var god. Men så langt har Stortingets privatiseringsvedtak stanset planleggingen av ny E 39 over Kvinesheia.