Tre institusjoner under samme tak

Statens veterinære senter på Høyland ble dannet i 1993 da tre veterinære institusjoner flyttet sammen. Alle er statlige, men de har ulike overordnede. Det ble reist flere nye bygg med blant annet operasjonsrom, isolater og kontorer.