- Kommunen ødelegger sti

Det er ikke bryggene som hindrer ferdsel langs sjøen, mener hyttefolk på Usken. De skylder på strand— sone-prosjektet til Sandnes kommune.