Trange barnehager gir dårlig arbeidsmiljø

De fleste barnehagene i Sandnes mangler skikkelige garderober, pauserom og møterom for de ansatte.