Åpne fritidsklubber

De fleste kommunale tilbudene til barn og unge går som vanlig i ferien.