Kirkeasyl er ingen løsning

Tjensvoll menighet er klar til å ta imot kosovoalbanere. Men kirkeasyl er ingen løsning.