Advarer mot å passere gratis

Ubetjente bomstasjoner som ikke veksler, er i strid med loven, sier lovavdelingen i Justisdepartementet. Samferdselsdepartementet ber nå Vegdirektoratet om å finne nye løsninger snarest mulig. De 22 ubetjente bomstasjonene rundt Nord-Jæren må derfor bygges om eller endres.