Møysommelig arbeid i strandsonen

For å få fortgang i arbeidet med tilrettelegging og opparbeidelse av friområder, turveier og lekeplasser i Stavanger, bestemte formannskapet i fjor å opprette tre prosjektstillinger i kommunen.