Time-ja til 75 flyktninger

TIME: Time-rådmannen anbefaler at kommunen tar imot 25 flyktninger, inkludert familiegjenforeninger, for hvert av årene 2004-06.