Endevendte hver søppelpose på Sele

Søppelet til alle husholdninger på begge sider av jern— banelinjapå Bryne ble sjekket onsdag. Ikke én søppelpose skulle overses ijakten på drapsvåpenet.