Frittgående prester

Den norske kirke skal bli lettere på foten i vekstkommunen Sandnes. Prester kan bli ansatt i nye bydeler lenge før de har eget, kostbart kirkebygg.