Tettere mellom husene i byen

Om noen år vil hver tredje nye bolig i Sandnes kunne komme somfortetting av dagens boligområder.