Skremmende «burkatest»

Skoleelevene Ellen Wikse og Madelen Ueland dekket seg til sommuslimske kvinner og gikk på byen. De opplevde å bli pekt på, leddav, men kanskje verst — ignorert.