- Mesta åpen for endringer

Dersom ansatte og tillitsmannsapparatet krever det, er Mesta ASvillig til å se på tilbudet til de mellom 45 og 57 år på nytt.