Sønderland må forklare politiuro

Arbeidstilsynet har bedt om politimesterens svar til flerepåstander om brudd på arbeidsmiljøloven ved Sandnes politistasjon.