- Minimum 300.000 kr. meteren

Statens vegvesen anslår at lokk over Motorveien vil koste 300.000per meter. Prisen må dobles hvis lokket skal dimensjoneres forboligbygging.