Høle har plass til 150 elever

Rektor Bjarne Hugo Hansen og mange andre hølebuer ser fram til mandagens befaring med Miljøverndepartementet i Hølelia. Bystyret ønsker boligbygging i lia, men Fylkesmannen og fylkeskommunen har motsatt seg dette.