Ingen avklaring etter ny Jåsund-behandling

Fylkeslandbruksstyret frafalt ikke innsigelsene mot planene foromfattende boligbygging på Jåsund. Endringene fra Sola kommuneholdt ikke.