Vurderer egen avdeling for langtidssonere

Det kan bli aktuelt med en egen avdeling for fanger med langedommer på Sørvestlandet. Det opplyser fungerende regiondirektørAgnes Inderhaug i Kriminalomsorgen region sørvest til Aftenbladet.Det er uvisst hvor avdelingen eventuelt vil komme.