Valgkampsakene i Sandnes

Barn og unge, levende sentrum og bro over Gandsfjorden. Det menerSandnes-politikerne er viktigst i neste periode. Dessuten handlerdet selvsagt om penger. At det er for lite av dem. Her er hva deulike partiene i Sandnes mener blir viktigste utfordring de nestefire årene.