Driver skole uten godkjenning

I over ti år har inneklimaet ved Øygard ungdomsskole vært elendig. I dag drives skolen uten offentlig godkjenning.