Arbeidstilsynet kritisk

Arbeidstilsynet vurderer å stanse arbeidet på «John R» fordi sikkerheten er for dårlig. Men tilsynet har ikke ansvar for utslipp som rammer det ytre miljøet.