Dobling av sentrumsbustader

Folk på Nærbø, Varhaug og Vigrestad skal bu tettare. Det er laga ei handbok som viser dobbelt så mange sentrums— bustader som i dag. Men fortettinga skal skje frivillig.