Lotte Hovda

Lotte tripper. Blikket flakker. Hun har problemer med å sittestille på barkrakken.